آموزش انتخاب نمایندگی پنل پیامک قسمت دوم

روش انتخاب نمایندگی پنل پیامک قسمت دوراهنمای انتخاب نمایندگی پنل پیامک قسمت 1
۶ – هزینه پنل نمایندگی:
هزینه اولیه اخذ نمایندگی بـه نسبت امکاناتی که در اختیار نماینده قرار می گیرد بسیار با اهمیت است. از طرف دیگر سرویس دهنده اصلی باید برای تأمین هزینه های جاری، بروزرسانی و ارتقاء منابع سخت افزاری سامانه برنامه ریزی داشته باشد و هزینه سالیانه تمدید پنل نمایندگی را معین نماید .

۷ – نحوه محاسبه و پرداخت سود:
به طور کلی سود حاصل از کار نماینده از سه بخش بدست می آید و باید نقد شود که این سودها چطور و به چه میزان بـه نماینده تعلق می یابد.

سود فشیوه پنل کاربری و نمایندگی: اگر نماینده برای ثبت کاربر یا ارائه نمایندگی بـه دیگران ملزم بـه پرداخت پورسانت یا سهمی بـه سرویس دهنده اصلی نباشد، سود خواهد داشت.
سود ف نحوه شماره: اگر قیمت واگذاری شماره ها بـه نمایندگان یک روال منطقی داشته باشد، نمایندگان نیز توجه به شرایط می توانند قیمت هایی را تعیین کنند که بیشترین مزیت را برای آن ها ایجاد نماید .
سود حاصل از ارسال پیامک: سود حاصل از فروش اعتبار ارسال پیامک بوسیله کاربران مهمترین بخش درآمد یک نماینده است همین منظور باید تحلیل شود که سود حاصل از فروش اعتبار به صورت نقدی و بلافاصله به نماینده می رسد یا غیرنقدی و اعتباری است. در برخی سرویس های نمایندگی سود حاصل از فشیوه اعتبار ارسال، زمانی نماینده می رسد که کاربر نهایی اعتبار خریداری شده را استفاده کرده و اس ام اس ارسال نماید. بدیهی است مادامی که اعتبار در پنل کاربر باقی بماند سودی عاید نماینده نخواهد شد. اگر تعرفه نمایندگان و کاربران از طرف سرویس دهنده اصلی تعیین شود سود حاصل از فشیوه اعتبار ارسال بلافاصله در پنل نماینده منظور می شود اما قابل وصول به صورت ریالی نیست. در چنین شرایطی نماینده مجبور است برای تبدیل اعتبار موجود در پنل خود به مبالغ ریالی نسبت بازاریابی بیشتر و ارسال اس ام اس انبوه تلاش مضاعفی به کار بندد.

کلمات کلیدی:
اس ام اس,پنل اس ام اس,پنل ارسال پیامک,پنال پیامک ارزان,پنل اس ام اس ارزان,پنل ارسال اس ام اس,انتخاب پنل اس ام اس,راهنمای انتخاب پنل اس ام اس,

/ 0 نظر / 13 بازدید