روش انتخاب نمایندگی پنل پیام کوتاه قسمت 2

روش انتخاب نمایندگی پنل پیام کوتاه قسمت دومراهنمای انتخاب نمایندگی پنل پیامک قسمت اول
۶ – هزینه پنل نمایندگی:
هزینه اولیه اخذ نمایندگی به نسبت امکاناتی که در اختیار نماینده قرار می گیرد بسیار با اهمیت است. از طرف دیگر سرویس دهنده اصلی باید برای تأمین هزینه های جاری، بروزرسانی و ارتقاء منابع سخت افزاری سامانه برنامه ریزی داشته باشد و هزینه سالیانه تمدید پنل نمایندگی را معین نماید .

۷ – نحوه محاسبه و پرداخت سود:
به طور کلی سود حاصل از کار نماینده از سه بخش بدست می آید و باید ارزیابی شود که این سودها چطور و چه میزان بـه نماینده تعلق می یابد.

سود فروش پنل کاربری و نمایندگی: اگر نماینده برای ثبت کاربر یا ارائه نمایندگی بـه افراد دیگر ملزم پرداخت پورسانت یا سهمی به سرویس دهنده اصلی نباشد، سود خواهد داشت.
سود فآموزش شماره: اگر قیمت واگذاری شماره ها به نمایندگان یک روال منطقی داشته باشد، نمایندگان نیز توجه شرایط خود می توانند قیمت هایی را تعیین کنند که بیشترین مزیت را برای آن ها ایجاد نماید .
سود حاصل از ارسال پیامک: سود حاصل از فآموزش اعتبار ارسال اس ام اس بوسیله کاربران مهمترین بخش درآمد نماینده است همین منظور باید نقد شود که آیا سود حاصل از فشیوه اعتبار بـه صورت نقدی و بلافاصله به نماینده می رسد یا غیرنقدی و اعتباری است. در برخی سرویس های نمایندگی سود حاصل از ف نحوه اعتبار ارسال، زمانی به نماینده می رسد که کاربر نهایی اعتبار خریداری شده را استفاده کرده و اس ام اس ارسال نماید. بدیهی است مادامی که اعتبار در پنل کاربر باقی بماند سودی عاید نماینده نخواهد شد. اگر تعرفه نمایندگان و کاربران از طرف سرویس دهنده اصلی تعیین شود سود حاصل از فروش اعتبار ارسال بلافاصله در پنل نماینده منظور می شود ولی قابل وصول صورت ریالی نیست. در چنین شرایطی نماینده مجبور است برای تبدیل اعتبار موجود در پنل خود به مبالغ ریالی نسبت بازاریابی بیشتر و ارسال پیغام کوتاه انبوه تلاش مضاعفی بـه کار بندد.

کلمات کلیدی:
اس ام اس,پنل اس ام اس,پنل ارسال پیامک,پنال پیامک ارزان,پنل اس ام اس ارزان,پنل ارسال اس ام اس,انتخاب پنل اس ام اس,راهنمای انتخاب پنل اس ام اس,

/ 0 نظر / 13 بازدید